24 конгрес Европейської гематологічної асоціації (EHA) відбувся 13-16 червня в місті Амстердам

Одна з головних наукових подій в гематології цього року, 24 конгрес Европейської гематологічної асоціації (EHA), відбувся 13-16 червня в місті Амстердам.

Програма конгресу, як завжди, була вкрай насиченою. Доповіді проходили паралельно в 5-6 аудиторіях. У програмі були передбачені освітні лекції, наукові робочі групи, семінари, присвячені окремим нозологіям, зустрічі з експертами, постерні сесії. Були представлені новітні фармакологічні досягнення.

У конференції взяла участь численна делегація гематологів з України. Всі учасники змогли отримати нову інформацію щодо власних наукових і практичних інтересів.

На лекції, присвяченій лімфомам ЦНС, професор Ferrreri показав еволюцію лікування даної рідкісної форми лімфоми. Результатом рандомізованого дослідження International Extranodal Lymphoma Study Group-32 (IELSG32) є рекомендована схема терапії MATRix, яка включає, окрім вискодозового метотрексату та цитарабіну, ще й ритуксимаб та тіотепу та  рекомендується пацієнтам, молодшим за 70 років.

На декількох секціях було показано сучасну роль високодозової хіміотерапії в лікуванні рецидивів та рефрактерних форм лімфом. На сьогоднішній день цей метод терапії є стандартним підходом у пацієнтів, які мали відповідь на стандартну протирецидивну хіміотерапію. Обговорювалась роль ВДХТ в терапії першої лінії лімфом з несприятливим перебігом, наприклад, в першій лінії терапії лімфом ЦНС. При множинній мієломі ВДХТ є стандартною опцією для всіх пацієнтів з вперше діагностовано хворобою за відсутності протипоказань. При терапії сучасними препаратами ВДХТ також дозволяє покращити відповідь та позитивно впливає на загальну та без рецидивну виживаність. Стандартним є режим мелфалан 200 мг/м2. Ниркова недостатність, вік більше 70 років не є протипоказаннями для проведення ВДХТ, при цьому може застосовуватися доза мелфалану 140 мг/м2.

На освітній секції, присвяченій множинній мієломі, професор Roger Owen, St.James Institute of Oncology (Leeds, UK) зробив доповідь «Мінімальна резидуальна хвороба (MRD) при множинній мієломі – прогностичні та терапевтичні наслідки». Доповідач зробив акцент, що MRD являється потужним прогностичним маркером загальної виживаності, не дивлячись на тип терапії, лінію терапії, стадію захворювання та біологічні ризики, навівши в доказ ряд клінічних досліджень. Цитометрія та секвестрування для дослідження MRD є стандартом оцінки відповіді на терапію.

Michele Cavo, Bologna University School of Medicine (Bologna, Italy) доповів про міжнародні стандарти лікування першої лінії терапії при множинній мієломі. Трьох- та чотирьохкомпонентні схеми лікування є світовим стандартом лікування пацієнтів з множинною мієломою, які є кандидатами на високодозову хіміотерапію з підтримкою стовбуровими клітинами. Значну частину доповіді лектор відвів ролі підтримуючої терапії у першій лінії даної групи пацієнтів.

На секції, присвяченій хронічному лімфо лейкозу, Richard Houlston, Institute the Cancer Research, UK висвітлював питання генетичної передумови до виникнення лімфолейкозу,  навівши цілу низку факторів ризику до яких відносяться – вік, старше 65 років; чоловіча стать; спадковість; образ життя та умови проживання.

Lesley Ann Sutton, Departament of Molecular and Surgery Karolinska Institute, Stockholm, Sweden розповіла, що не зважаючи на великі успіхи в лікуванні хронічного лімфолейкозу, котрі завдячені великій кількості новітніх препаратів з’явилась нова проблема – резистентність до них. Доповідь була присвячена опису механізмів резистентності при таргетній терапії ХЛЛ.

Arnon Kater, University medical Centers, Amsterdam, Holland доповів про новітні препарати в лікуванні ХЛЛ їх комбінації та нові клінічні дослідження 2-ї та 3-ї фази. Зробивши обрис світової тенденції та можливих «золотих» стандартів лікування ХЛЛ в найближчі кілька років.

Daniel Dierick, University hospital Leuven, Belgium неперевершено доповів про Ебштейн – вірусну інфекцію, її роль у виникненні лімфопроліферативних захворювань та стратею у ведення її у пост трансплантаційних пацієнтів

Велика кількість секції були присвячені : апластичній анемії, гострій мієлоїдній лейкемії, тромбоцитопенія, імунотерапії, рідкісним гематологічним захворюванням, клітинній та генній терапії, CAR-T cell терапії

Українські вчені також представили результати власних досліджень на 24-й щорічній конференції EHA. Зокрема, до багажу вітчизняних науковців додано кілька публікацій та постерних доповідей. Серед них постерна доповідь «Зміни у виживаності пацієнтів з лімфомою Ходжкіна в українській популяції протягом останніх десятиліть». У доповіді представлено аналіз даних понад 17 тис пацієнтів, яким діагноз лімфоми Ходжкіна встановлено у період з 1996по 2010 роки. У доповіді продемонстровано поступове підвищення виживаності хворих та залежність виживаності від різних факторів. Доповідь удостоєна гранту на безкоштовне відвідування конференції.