22-й конгрес Європейськой асоціації гематологів (ЕНА)

22-25 червня 2017 р. в м. Мадрид, Іспанія відбувся 22-й конгрес Європейськой асоціації гематологів (ЕНА).  У рамках конгресу було представлено 975 постерних доповіді і 2089 абстракти. 22.07 відбулися сателітні симпозіуми фармацевтичних компаній, присвячені результатам останніх досліджень та новим розробкам. Наступного дня проходили навчальні сесії на тему лімфопроліферативних, мієлопроліферативних та інших гематологічних захворювань, були представлені спеціальні сесії для молодих вчених та дослідників, де обговорювалися можливості стажування та навчання. 24 і 25.07 відбувалися сесії у форматі «зустріч з експертом», «гематологія у фокусі уваги» та робочих зустрічей дослідницьких груп. Представлено останні результати багатьох досліджень, що можуть вплинути на подальшу клінічну практику.

Широко були представлені постерні доповіді і абстракти українських гематологів и онкологів. Так професор Крячок І.А.(Національний інститут раку, Київ) та її колеги представели постерну доповідь «Кількісні ПЕТ-параметри, що визначають прогноз у хворих з лімфомою Ходжкіна» та абстракти «Результати лікування пацієнтів з ДВКЛ групи високого ризику». Опубліковано абстракти Т. Перехрестенко («Інститут гематології та трансфузіології НАМН України», Київ) та співавторів (І. Свіженцева, Д.Білко, Н.Третяк, І. Дягіль) «Функціональні характеристики еритроїдних клітин-попередників у хворих з ХМЛ, що отримували лікування іматинібом чи нілотинібом» та абстракти І.Дмитренко (Київський центр радіаційної медицини, Київ) та співавторів (В. Федорченко, З. Мартіна, В. Шолойко, Т.Шляхтиченко, Ж. Мінченко, І.Дягіль) «BCR/ABL1 транскрипт E13A2 асоціюється з більшою кумулятивною вирогідністю втрати молекулярної відповіді у пацієнтів з ХМЛ, що отримують нілотиніб як другу лінію терапії». Прийнято до публікації абстракти Н.Пеленьо (Інститут гематології, Львів) з колегами (В. Барілка, В.Матлан, О.Даниш, Я.Виговська, З.Масляк, О.Шалай, В. Логинський) «Вплив лікування на концентрацію цитокінів у крові пацієнтів з волосато-клітинною лейкемією», а також абстракт «Встановлення діагнозу ХМЛ під час вагітності: тактика терапії та результати» К.Челишивої (Національний центр гематології, Москва, Росія) у співавторстві з К.Котлярчуком ((Інститут гематології, Львів)) та іншими.

Керівник відділення хіміотерапії гемобластозів Національного інститута раку професор Крячок Ірина Анатоліївна була обрана членом  EHA CME Board, що, сподіваємося, призведе до підвищення активності ЕНА в Україні.

Основні новини конгресу будуть представлені на сайті ЕНА (https://www.ehaweb.org/) і на нашому сайті. Не пропустіть!